Stánky

Aj tento rok je prenájom stánkových plôch počas Jánošíkových dní v réžii obce Terchová. Pre registráciu je potrebné vyplniť formulár. Pomôžete nám tak získať údaje potrebné pre výberový proces, ako aj lokalitu Vášho stánku. Pred vyplnením formulára si prosím prečítajte všeobecné podmienky a cenník:

Lokalita

hlavná ulica, okolie šapitó

plocha pred RIC Terchovec

areál pred lanovým parkom

areál vedľa hlavnej cesty smerom ku kolotočom

 Zóna

A

B

C

D

 Cena za 1m šírky stánku/deň

25 EUR/m

20 EUR/m

10 EUR/m

15 EUR/m

 Poplatok za elektrinu-paušál

15 EUR

15 EUR

15 EUR

15 EUR

Zóny:

zony1

zony2

Informácie a všeobecné podmienky:

 • Termín Jánošíkových dní: 30.7.2015 – 2.8.2015.
 • Zaslaním formulára budete zaregistrovaný a zaradený do výberového konania.
 • Výsledky výberového konania budú spracované v priebehu mesiaca máj 2015 (závisí od počtu prihlášok).
 • O výsledku budete informovaný prednostne e-mailom, alebo telefonicky.
 • Po výberovom procese je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 75% z celkovej sumy za prenájom plochy na:
  • bankový účet obce: 0423388262/0900
  • IBAN: SK8409000000000423388262
  • variabilný symbol: 2920272
  • do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko platiteľa (bližšie informácie zašleme e-mailom).
 • Zaplatením zálohy súhlasíte so všeobecnými podmienkami.
 • Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov, taktiež sú povinní si zabezpečiť k predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v Slovenskej republike.

Vyplnňte online Registračný formulár alebo si registračný formulár stiahnite a pošlite poštou.*

*Pred vyplnením si prečítajte všeobecné podmienky.

Kontakt:

Tel: 0904 901 551
E-mail: janosikovedni2015@gmail.com
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krištofík